Not: Bu bölümü okumadan önce Genetik Hakkında Bilgi edinmeniz önerilir.

OTOZOMAL (Family Finder) DNA TESTİ: 79 $

Bu testi hem kadın hem de erkekler yaptırabilir. Cinsiyet kromozomları (X-Y) dışında kalan

bütün kromozomlara otozomal DNA denir. 22 çift otozomal kromozomun yarısı anneden

yarısı da babadan çocuğa geçer. Her jenerasyonda bu genler karıştığı için otozomal gen

testi ile birkaç nesil geriye giderek akrabalık ilişkilerini belirlemek oldukça zorlaşır.

Eskiden bu yöntemle iki-üç jenerasyon öncesine ait akrabaları belirlemek bile çok karmaşık

bir bulmacayı çözmek gibiydi. Yakın zaman önce bilim insanları Y-Kromozomunun sadece

babadan oğula, mt.DNA'nın ise sadece anneden çocuklarına geçtiğini keşfedince herşey

daha da kolaylaştı. Şimdi artık ilk erkek ve ilk kadına kadar bütün atalarımızı belirleme

imkanı elde etmiş bulunuyoruz.

Diğer taraftan otozomal gen analizi ise önemini korumaktadır. Bu test ile son sekiz

jenerasyondaki büyük anne ve büyük babalarınızın etnik kimlikleri hakkında bilgi

edinebilirsiniz. Hangi milletlerle (Amerikan yerlisi, Orta Doğu, Doğu ve Batı Avrupalı, Afrikalı

vs...) ne oranda akraba olduğunuzu öğrenmek ve FTDNA sistemine dahil olarak son beş

jenerasyondaki genetik kuzenlerinizle temas kurmak için bu testi yaptırabilirsiniz.

Mitokondrial DNA ve Y-Kromozom testleri akraba bulma amacıyla kullanılmaz. Bu yüzden

evlat edinilen kişiler ve biyolojik akrabalarını, birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü dereceden

kuzenlerini, amca, dayı, teyze, hala ve diğer bütün yakınlarını öğrenmek isteyenler

FAMILY FINDER testi yaptırmalıdır.

Ayrıca, hangi coğrafya ile ne oranda akraba olduğunuz da belirlenebilir. Bu oranlar, veritabanı geliştikçe daha kesin olarak tespit edilir. Otozomal

DNA testi yaptıranların sayısı arttıkça yeni genetik akrabalarınıza ulaşma imkanı da artar. Bu test ile bütün genetik akrabalarınızı bulup

kendileriyle temas kurabilirsiniz.

Family Tree DNA sisteme kayıt için ekstra bir ücret talep etmez. Veri tabanı geliştikçe DNA'nızla eşleşen yeni kişiler güncellenerek size bildirilir.

Test sonucu olarak aşağıdaki gibi bir haritada hangi coğrafya ile ne oranda akraba olduğunuzu görebilirsiniz.

SİPARİŞ VERİN (Sipariş sayfasında FAMILY FINDER testini seçmelisiniz)

© Copyright 2016 Pro's Solutions Ltd - Legal notice and credits