PEYGAMBER SOYU

Arap bilginlere göre bu kavmin mitolojik atası Aber (veya Eber) soyu iki ana gruba ayrılır:

1. Hz. İbrahim soyu iki koldan oluşmaktadır. Orijini güney Mezopotamya, bugünkü Irak civarında olan

bir grup M.Ö. 1700-1500 yıllarında Mekke civarında yaşadı, daha sonra bütün Arap yarımadasına yayıldı.

İsmail'den gelen Adnan kolu ise M.Ö. 200-50 yıllarında yaşadı, Mudhar ve Rabea olarak ikiye ayrıldı.

Mudhar'dan Kureyş kabilesi doğdu.

2. Kahtan Arapları, M.Ö. 2500 yılında yaşayan Kahtan'ın soyundan gelmektedir. Bunlar daha çok güneye

bugünkü Yemen ve Umman civarına yerleşmişlerdir. Daha sonra bütün yarımadaya dağıldılar.

Bu kısa bilgiden sonra DNA testi ile seyyit veya şerif soyundan olduğunuzun nasıl belirlendiğini açıklayalım.

Öncelikle Hz. Muhammed'in büyük olasılıkla Y-DNA J1c3d (eski kod J1e) haplogrubundan olduğunun

bilinmesinde fayda var. Ancak, J1c3d haplogrubundan olan herkesin peygamber soyundan olduğu

anlamına gelmiyor. Çünkü babadan oğula geçen y-kromozomu Hz. Ali'den erkek çocuklarına geçmiştir.

Oysa Hz. Peygamberin soyu sadece kızı Hz. Fatıma'dan olan Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin'den devam

etmektedir. Bu durumda Peygamber soyunun tespiti için bilimsel olarak iki yol vardır:

1. Hz. Fatıma'ya ait mitokondrial DNA'yı inceleyerek haplogrubunu araştırmak: Teknik açıdan bu alternatif oldukça zordur. Mitokondrial DNA'nın

kontrol bölgesinde genetik marker olarak kullanılabilecek bir özellik bulunması çok düşük ihtimaldir. Doğrudan anne tarafından (annenin annesi, onun

annesi...) Hz. Fatıma'ya kadar uzanan güvenilir bir şecere bulmakta ayrı bir sorundur.

2. Y-DNA testi: Seyyit-Şerif soyundan olduğu bilinen (Ürdün kraliyet ailesi gibi) Haşimilerin DNA'larını inceleyerek, test sonucu J1c3d haplogrubu

(L147.1 pozitif) olarak belirlenen kişinin, Haşimi bir aile ile son 1400 yıl içinde ortak atasının olma ihtimalinin araştırılması daha mantıklı bir yoldur. Bugün

artık DNA testleriyle, Peygamber soyundan olduğu kesin kabul edilen kişilerle genetik akrabalığı tespit etmek mümkündür.

Y-DNA 37 + FAMILY FINDER testlerini yaptırarak Family Tree DNA veri tabanında oluşturulan Seyyit-Şerif projelerine üye olduğunuz takdirde

Haşimiler ile ortak atanız olup olmadığınızı öğrenebilirsiniz.

© Copyright 2016 Pro's Solutions Ltd - Legal notice and credits