SAVAŞÇI MISINIZ?

İşinizde veya sporda strese nasıl karşılık veriyorsunuz? Acaba cevap genlerinizde mi?

MonoAmine Oxidase A (Savaşçı Gen)

İnsan davranışı karmaşık nedenlere dayanır. Çevresel faktörlere tepkimizin temelinde genlerimizden

kaynaklanan özelliklerimiz yatmaktadır. X-Kromozomunda bulunan MAOA geni davranışlarımızı

belirlemede rol oynayan pek çok genden biridir. Araştırmalar bu genin fazla risk alma ve

misillemede bulunma gibi davranışlar sergilemede etkin olduğunu göstermektedir. Savaşçı

gene sahip insanlar her zaman agresif olmayabilirler, ancak çatışma durumunda saldırgan tepkiler verirler.

Erkeklerde sadece bir, kadınlarda ise iki X Kromozomu bulunur. Bu nedenle, savaşçı genin etkisini

azaltan farklı varyantın kadınlarda diğer X-Kromozomunda olma ihtimali yüksektir.

© Copyright 2016 Pro's Solutions Ltd - Legal notice and credits