49.Y-DNAY-Kromozomu yalnız erkeklerde bulunduğu

için bu testi sadece erkekler yaptırabilir...

    » Devam

49.mtDNAmt.DNA testini kadınlar da erkekler de yaptırabilir. Spermde mitokondriler...

   » Devam

99.OtozomalCinsiyet kromozomları (X-Y) dışında kalan bütün kromozomlara otozomal DNA denir...

    » Devam

Savaşçı mısınız?

Warrior1İşinizde veya sporda strese nasıl karşılık veriyorsunuz? Acaba cevap genlerinizde mi?

 

MonoAmine Oxidase A (Savaşçı Gen)

İnsan davranışı karmaşık nedenlere dayanır. Çevresel faktörlere tepkimizin temelinde genlerimizden kaynaklanan özelliklerimiz yatmaktadır.

 

X-Kromozomunda bulunan MAOA geni davranışlarımızı belirlemede rol oynayan pek çok genden biridir. Araştırmalar bu genin fazla risk alma ve misillemede bulunma gibi davranışlar sergilemede etkin olduğunu göstermektedir. Savaşçı gene sahip insanlar her zaman agresif olmayabilirler, ancak çatışma durumunda saldırgan tepkiler verirler.

 

Erkeklerde sadece bir, kadınlarda ise iki X Kromozomu bulunur. Bu nedenle, savaşçı genin etkisini azaltan farklı varyantın kadınlarda diğer X-Kromozomunda olma ihtimali yüksektir.

 

Kapak2