49.Y-DNAY-Kromozomu yalnız erkeklerde bulunduğu

için bu testi sadece erkekler yaptırabilir...

    » Devam

49.mtDNAmt.DNA testini kadınlar da erkekler de yaptırabilir. Spermde mitokondriler...

   » Devam

99.OtozomalCinsiyet kromozomları (X-Y) dışında kalan bütün kromozomlara otozomal DNA denir...

    » Devam

Geçmişinizi araştırın

Family Tree DNA veri tabanında kayıtlı üyeler soyadlarına göre araştırılabilir. Türkiye'de soyadı uygulamasının tarihi çok eski olmadığı için bu uygulama bizim açımızdan fazla popüler olmasa da ilgilendiğiniz soy isimlerine ilişkin projeler geliştirebilir, mevcut gruplara katılabilirsiniz.

 

Evlatlık olanlar veya bilmedikleri akrabalarını bulmak isteyenler DNA testiyle kardeşlerini, birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü dereceden kuzenlerini, amca, dayı, teyze, hala ve diğer bütün yakınlarını öğrenip kendileriyle temas kurabilirler.

 Louis

Bu projler sıradan halk için olabileceği gibi, kraliyet ailelerini de kapsayacak şekilde düzenlenebilir. Bugün pek çok kraliyet ailesinin DNA testi yapılmış, haplo-grupları belirlenmiştir.

 

Fransız ihtilali sonrası ölüme mahkum edilen ve 21 Ocak 1793'te giyotinle infaz edilen Fransa kralının akan kanlarının silindiği bir mendil 2010 yılında incelendi. Halen kraliyet ailesinin yaşayan bir ferdi bulunmadığından sonuçlar teyit edilemese de Y-DNA haplogrubu G2a3b1 olarak tespit edilmiştir.

 

XVI. Louis, kendisinden 200 yıl önce yaşamış olan IV. Henry'nin soyundandır. IV. Henry'nin mumyasından alınan örnek tahlil edildiğinde mendilden elde edilen kan örneği ile aynı sonuçlar bulunmuştur. Böylece XVI. Louis'nin haplogrubu doğrulanmıştır, aşağıda test sonucunu görebilirsiniz.

 

Locus  

1

2

3

4

5

6

7

8

DYS#  

393

390

19

391

385a

385b

439

389-1

Allele  

14

22

15

10

13

18

12

12

Locus  

9

10

11

12

13

14

15

16

DYS#  

392

389-2

458

456

437

438

GATA H4

635

Allele  

11

30

21

15

15

10

12

21

 

Kapak2