49.Y-DNAY-Kromozomu yalnız erkeklerde bulunduğu

için bu testi sadece erkekler yaptırabilir...

    » Devam

49.mtDNAmt.DNA testini kadınlar da erkekler de yaptırabilir. Spermde mitokondriler...

   » Devam

99.OtozomalCinsiyet kromozomları (X-Y) dışında kalan bütün kromozomlara otozomal DNA denir...

    » Devam

Kitap

Kapak2.1Türkiye'de yaşayan halkın ne kadarı Orta Asya'dan göç eden ataların genlerini taşıyor? DNA testlerine göre pek çoğumuz binlerce yıldır bu coğrafyada yaşayan insanların torunlarıyız. Şu ana kadar yapılmış olan testlerin sonucuna bakılırsa, Türkiye nüfusunun Orta Asya ve Sibirya ile genetik akrabalığı en fazla %10 olabilir.

 

Son yıllarda bilim insanları genom projesinde oldukça büyük ilerleme kaydettiler. Toplum Genetiği (Population Genetics) adlı yeni bir bilim dalı doğdu. İnsanlığın anne ve baba tarafından soy ağaçları oluşturuldu. Bugün gezegenimizde yaşayan herkesin atası olan ilk erkek 120.000 yıl önce Afrika’da doğdu ve o tek kişinin çocukları yeryüzüne dağıldılar.

 

Bu kitapta insanlığın on binlerce yıl süren yolculuğunu okuyacaksınız...

 

Kapak2